Throw back to my peak elfin days | #redrivergo…

Throw back to my peak elfin days | #redrivergorge (at Red River Gorgeous)